ที่ตั้งทรัพย์ :

25/49 ชักพระ 12 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
53BK031500446
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
50,600,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-3-0
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 88624
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
1775, 88627, 94738, 94740, 88625, 92162, 94736, 94741, 88624, 88626, 92159, 94737, 94739

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ภูกิจ อยู่แก้ว
คุณ สุรีย์ บวรธรรมจักร
คุณ ภทรชล ตันโยประการ