ที่ตั้งทรัพย์ :

ถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทล.2089) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
53CC030200454
ประเภททรัพย์ :
ที่ดิน
ราคา :
76,874,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
23-3-54
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 16119
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
16136, 16132, 16137, 16145, 16135, 16146, 16138, 16143, 16119, 16142, 16144

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ พิชญ์สินี แสงรุ่ง
คุณ ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
คุณ ภิรมย์ อนุกูล