ที่ตั้งทรัพย์ :

ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย (ทล.11) บริเวณกิโลเมตรที่ 321+100 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
52NN022400333
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
42,393,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2564)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
16-2-52
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 6738
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
10276, 6738

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ นโยบาย ทองเย็น
คุณ พรภักดิ์ ใจสมุทร
คุณ ธนวัฒน์ พวงทะวาย