ที่ตั้งทรัพย์ :

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
52MT030200292
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
273,770,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2563)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
6-2-33.9
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 14103
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
14103, 14104, 14108, 14106, 14109, 14105, 14107

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ จิรวดี แก้วมี
คุณ ฐปนัท เดชอิทธิรัตน์
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
คุณ วานิสา ตโนภาส
  • ราคาขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท โทร.084-924-9966 ,02-208-8307
  • vanisa.tanopas@ktb.co.th
คุณ อรอนงค์ รอบคอบ
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ เอนก แจ่มฟ้า