ที่ตั้งทรัพย์ :

331 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
47CC021900484
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
72,649,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2563)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
10-0-48
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 52013(เดิมน.ส.ก.เลขที่806)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
52014, 52013

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ธันย์สิตา เอกสินสมบูรณ์
คุณ ประดิษฐ แดงทองดี