ที่ตั้งทรัพย์ :

หมู่บ้านหาดเพชรรีสอร์ท ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
47CC010500037
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
210,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2562)
ทรัพย์ราคาพิเศษ
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-26
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 46991 (เดิม น.ส.3ก. 254)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
46991

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ธันย์สิตา เอกสินสมบูรณ์
คุณ ประดิษฐ แดงทองดี