ที่ตั้งทรัพย์ :

ไม่ปรากฏบ้านเลขที่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
63NN010202070
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
3,360,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2564)
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-2-45.6
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
62 หมู่ 12 (ตามรายงานประเมิน)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
96283

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ นโยบาย ทองเย็น
คุณ พรภักดิ์ ใจสมุทร
คุณ ธนวัฒน์ พวงทะวาย