ที่ตั้งทรัพย์ :

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 ซี,ดี,อี 26/157 อาคารชุด ลุมพินี ทาวน์ซิป รังสิต คลอง1 ถนนรังสิต - นครนายก(ทล.305) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
63MT011102055
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
830,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 07 ม.ค. 2565)
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
26.11 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
115983-5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
26/157

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ เกรียงไกร ศุขประยูร
คุณ วานิสา ตโนภาส
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ พชร คงถนอมพรรณ