ที่ตั้งทรัพย์ :

ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
52CC020201935
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
ติดต่อธนาคาร
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
20-1-84.5
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 102488
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
102253, 102240, 102288, 102292, 102291, 102296, 102255, 102259, 102073, 102244, 102236, 102242, 102243, 102245, 102167, 102261, 102488, 102280, 102269, 102254, 102247, 102250, 102246, 102249, 102251, 102262, 102273, 102263, 102264, 102271, 102268, 102270, 102281, 102272, 102276, 102274, 102284, 102282, 102283, 102285, 102286, 102290, 102289, 102287, 102294, 102293, 102299, 102295, 102298, 102300, 102234, 102235, 102248, 102267, 102277, 102260, 102258, 102257, 102241, 102252, 102256, 102266, 102265, 102275, 102279, 102297, 102237, 102238, 102239

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ณิชชา คงเมือง
คุณ พงศ์ศักดิ์ แช่มโสภา
คุณ สิริพร อ่องแสงคุณ
คุณ อดิสรา กาญจนศรี