ที่ตั้งทรัพย์ :

ถนนเลียบคลองใหญ่(ปท.3020) แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
46MT030203368
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
120,829,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
61-1-76
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 5834
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
5836, 5835, 5834, 5819, 5818, 5808, 5800, 5799, 4886, 5809, 5810, 6039, 6040, 6041, 6053, 6042, 6054, 6055, 6056, 5803, 5804, 5805, 5811, 5812, 5815, 5816, 5817, 5849, 5850, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5848, 5857, 5847, 5844, 5842, 5841, 5840, 5839

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ เกรียงไกร ศุขประยูร
คุณ วานิสา ตโนภาส
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ พชร คงถนอมพรรณ