ที่ตั้งทรัพย์ :

902/237 หมู่ 2 หมู่บ้านประกายทอง ถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา แยกจากถนนสายสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์ (ทล.4135) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
63SS011500174
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
3,410,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-22.5
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
203843

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ แสงสุณี พงศธรธำรง
คุณ สุรสีห์ จันทร์แก้ว