ที่ตั้งทรัพย์ :

282/385 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
62BK021502711
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
131,870,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
1-1-18.6
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
(เดิม ฉ.2801)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
5415, 40206, 6443, 6536

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ อรอนงค์ รอบคอบ
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ศุภณัช เดชอิทธิรัตน์
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา