ที่ตั้งทรัพย์ :

1086 โครงการชุมแพ ลิเวอร์ไซส์ ถนนชายทุ่ง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
62NE010302124
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
1,840,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563)
ทรัพย์ราคาพิเศษ
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-68
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
72714

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ เชาวดิตถ์ วิทยะดิลก
คุณ ฉัตรชัย เกื้อหนุน
คุณ ไพรัตน์ มีเดชา
คุณ ภทรชล ตันโยประการ