ที่ตั้งทรัพย์ :

พรีมิโอ ไพร์ม 9/372 อาคารชุดพรีมิโอ ไพร์ม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
62BK011100655
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
1,960,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2563)
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
41.41 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
9/372

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ เกรียงไกร ศุขประยูร
คุณ เกสร ปัตตาลาโพธิ์
คุณ ฐปนัท เดชอิทธิรัตน์
คุณ พชร คงถนอมพรรณ
คุณ วานิสา ตโนภาส
คุณ อุดม ตันตยานนท์