ที่ตั้งทรัพย์ :

3/8-23-24 โรงแรมรายาบุรีป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
61SS032102472
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
ติดต่อธนาคาร
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-2-30
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 9556
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
2940, 7312, 2939, 2941, 9556, 2950, 2957

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ อรอนงค์ รอบคอบ
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ศุภณัช เดชอิทธิรัตน์
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา