ที่ตั้งทรัพย์ :

134/1 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ฝั่งขวา ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
61CC033502395
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
149,865,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 02 มี.ค. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
59-2-78
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
5722, 5841, 37710, 553221060010 ถึง 553221060010, 553221160009 ถึง 553221160009, 553221060009 ถึง 553221060009, 5813, 18728, 37711, 5812, 5838

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ จิรวดี แก้วมี
คุณ ศิวรรจน์ ลิ้มพาณิชย์
คุณ วิทิดา อุราธรรมกุล
คุณ ภัทรานิษฐ์ ภูวสินรมณีย์