ที่ตั้งทรัพย์ :

ไม่ปรากฎ ถนนสายบ้านควนเจดีย์-บ้านคูหา (สข.0027) แยกจากถนนสายสะบ้าย้อย-เขาแดง (ทล.4095) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
62SS010300050
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
1,354,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 01 มี.ค. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-56
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
10460

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ปุณยวีร์ จันมุณี
คุณ แสงสุณี พงศธรธำรง
คุณ สุรสีห์ จันทร์แก้ว