ที่ตั้งทรัพย์ :

แอสปาย-อุดรธานี 669/257 อาคารชุด แอสปาย อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
61NE021101806
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
1,102,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563)
ทรัพย์ราคาพิเศษ
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
27.21 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
-
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
669/257

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ จิรวดี แก้วมี
คุณ จิรุตถ์ หอมหวล
คุณ ฉัตรชัย เกื้อหนุน
คุณ เชาวดิตถ์ วิทยะดิลก
คุณ ไพรัตน์ มีเดชา