ที่ตั้งทรัพย์ :

984/1-3 หมู่ที่ 1 ถนนสายสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย (ทล.101) ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
61NN010701616
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
5,400,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 05 ธ.ค. 2564)
ทรัพย์ราคาพิเศษ
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-60
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
ภายในเปิดโล่งทะลุถึงกัน (ควรขายทั้ง3แปลงพร้อมกัน)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
8800, 8801, 8802

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ นโยบาย ทองเย็น
คุณ ธนวัฒน์ พวงทะวาย
คุณ พรภักดิ์ ใจสมุทร