ที่ตั้งทรัพย์ :

นภาลัยคอนโดมิเนียม 123 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
53SS031101153
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
443,641,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
22743.02 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 123
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
3305, 3408, 1218, 1407, 1419, 1506, 1511, 1515, 1608, 1611, 1613, 1703, 1717, 1805, 1807, 1808, 1910, 1912, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 2303, 2304, 2305, 2413, 2506, 2701, 2704, 2708, 2801, 3005, 3103, 3107, 3304, 3311, 3407, 1221, 2311, 2407, 2411, 2512, 2805, 3007, 3307, 2403, 2604, 2610, 2806, 3213, 3403, 1710, 1715, 1908, 2114, 2205, 2212, 3011, 3303, 3306, 3308, 1406, 1408, 1501, 1601, 123, 1217, 1219, 1415, 1517, 1519, 1610, 1614, 1615, 1617, 1705, 1708, 1712, 1803, 1806, 1815, 2012, 2107, 2108, 2110, 2204, 2211, 2307, 2405, 2515, 2601, 2607, 2703, 2707, 2803, 2807, 2903, 3003, 3301, 123/103, 123/504 , 123/305, 123/307, 123/401, 123/506 , 123/705 , 123/706 , 123/301, 123/406 , 123/503 , 123/602 , 123/606 , 123/104, 123/302, 123/306, 123/404 , 123/505 , 123/603 , 1411, 1412, 1505, 1507, 123/101, 123/102, 123/409 , 123/410 , 3903, 1301, 1404, 1303, 1305, 1314, 1319, 1403, 1405, 1311, 1302, 1315, 3805, 3908, 4003, 4107, 1316, 1317, 123/902 , 1104, 1111, 1201, 1202, 1210, 1309, 1312, 1313, 3705, 3707, 3905, 4309, 4501, 123/801 , 123/804 , 123/901 , 1101, 1118, 1121, 1204, 1212, 1213, 1216, 1304, 3505, 3603, 3703, 123/905 , 123/803 , 1102, 1112, 1113, 1114, 1211, 1310, 123/802 , 1116, 1214, 123/805 , 123/904 , 1103, 1107, 1117, 1119, 1203, 1215, 4204, 123/502 , 123/601 , 123/604 , 123/605 , 123/608 , 123/707 , 123/709 , 123/806 , 1110, 1115, 4401, 4601, 123/903 , 1105, 1109, 1205, 1207, 1209, 1321, 3607, 3904, 4007, 4206, 4207, 1307, 1318, 1402, 3803, 3808, 3907, 4005, 123/304, 123/509 , 123/510 , 123/610 , 123/702 , 123/704 , 123/408 , 123/512 , 123/708 , 4009, 123/403 , 123/511 , 123/609 , 123/701 , 123/703 , 123/710 , 1410, 1413, 1513, 3508, 3605, 3906, 4006, 123/402, 123/308, 123/407 , 123/303, 123/501 , 123/508 , 123/607 , 2301, 1616, 1619, 1913, 4402, 4502, 4602, 2302, 2902, 3001, 3102, 3503, 3504, 3506, 4102, 1414, 1901, 3509, 3909, 2315, 1416, 1706, 4208

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ แสงสุณี พงศธรธำรง
คุณ สุรสีห์ จันทร์แก้ว