ที่ตั้งทรัพย์ :

เดอะคริส คอนโด ทู 24/65 เดอะคริส คอนโด ทู ถนนสิริราชย์ (ทล.4233) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
59SS031100656
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
55,136,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
603.86 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 24/65
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
24/69, 24/75, 24/76, 24/68, 24/70, 24/67, 24/72, 24/90, 24/71, 24/74, 24/65, 24/73, 24/66

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ธันย์สิตา เอกสินสมบูรณ์
คุณ ประดิษฐ แดงทองดี
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์