ที่ตั้งทรัพย์ :

- ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
52CC020200502
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
400,780,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
708-1-52.5
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 2175
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
2340, 2344, 2448, 7359, 7805, 10099, 10100, 10837, 11094, 12110, 2102, 12114, 18622, 91032, 18919, 91031, 12116, 12111, 12113, 12112, 12115, 2120, 2168, 18918, 35547, 35548, 35549, 35553, 35555, 51811, 51812, 57134, 58047, 61831, 91035, 2169, 2173, 2175, 57563, 2176

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ณิชชา คงเมือง
คุณ พงศ์ศักดิ์ แช่มโสภา
คุณ สิริพร อ่องแสงคุณ
คุณ อดิสรา กาญจนศรี