ที่ตั้งทรัพย์ :

249/1 หมู่บ้านแมกไม้ มิ่งเมือง ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
59BK010500350
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
2,035,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2564)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-20.4
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 67791
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
67791

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ เกรียงไกร ศุขประยูร
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ วานิสา ตโนภาส
คุณ พชร คงถนอมพรรณ
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา