ที่ตั้งทรัพย์ :

ถนนถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
59SS030100136
ประเภททรัพย์ :
ที่ดิน
ราคา :
25,224,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
2-1-95.8
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 9301
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
46650, 46648, 46649, 9301, 46651, 9360, 9354, 9359, 46654, 8383, 46653, 4188, 9353, 46652

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ธันย์สิตา เอกสินสมบูรณ์
คุณ ประดิษฐ แดงทองดี
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์