ที่ตั้งทรัพย์ :

ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
52CC020100498
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
202,313,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2563)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
51-1-75.6
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 102488
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
102461, 102193, 102419, 102452, 102102, 102103, 102110, 102114, 102112, 102122, 102422, 102444, 102134, 102253, 102135, 102443, 102451, 102029, 102219, 102233, 102231, 102129, 102119, 102132, 102125, 102118, 102188, 102226, 102184, 102227, 102228, 102230, 102192, 102218, 102190, 102126, 102127, 102131, 102130, 102183, 102189, 102220, 102222, 102225, 102229, 102185, 102191, 102221, 102408, 102232, 102418, 102223, 102116, 102120, 102121, 102100, 102113, 102115, 102117, 102124, 102133, 102101, 102111, 102123, 102128, 102420, 102421, 102187, 102186, 102146, 102148, 102147, 102152, 102156, 102155, 102154, 102173, 102159, 102171, 102161, 102178, 102176, 102179, 102180, 102182, 102195, 102197, 102196, 102199, 102240, 102194, 102087, 102096, 102288, 102292, 102291, 102296, 102097, 102081, 102464, 102436, 102255, 102259, 102425, 102439, 102435, 102093, 102094, 102098, 102200, 102210, 102207, 102213, 102467, 102475, 102473, 102479, 102136, 102198, 102206, 102205, 102211, 102209, 102208, 102212, 102214, 102215, 102217, 102073, 102091, 102454, 102174, 102149, 102177, 102216, 102201, 102244, 102236, 102242, 102243, 102245, 102153, 102158, 102160, 102175, 102151, 102167, 102460, 102261, 102480, 102488, 102424, 102181, 102280, 102269, 102465, 102463, 102482, 102487, 102486, 102254, 102247, 102250, 102246, 102249, 102251, 102262, 102273, 102263, 102264, 102271, 102268, 102270, 102281, 102272, 102276, 102274, 102284, 102282, 102283, 102285, 102286, 102290, 102289, 102287, 102294, 102293, 102299, 102295, 102298, 102300, 102406, 102234, 102235, 102248, 102267, 102277, 102453, 102466, 102472, 102481, 102474, 102485, 102260, 102258, 102257, 102423, 102440, 102441, 102426, 102438, 102437, 102442, 102241, 102252, 102256, 102266, 102265, 102275, 102279, 102297, 102405, 102407, 102237, 102238, 102239, 102077, 102078, 102079, 102080, 102082, 102083, 102092, 102095, 102137, 102099

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ธันย์สิตา เอกสินสมบูรณ์
คุณ ประดิษฐ แดงทองดี