ที่ตั้งทรัพย์ :

_108, 116, 118 บางแวก 61 (ชัยสงวน) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
53BK031600303
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
89,893,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2565)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
2-3-4
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 2977
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
92438, 102696, 68042, 2977

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ภูกิจ อยู่แก้ว
คุณ สุรีย์ บวรธรรมจักร
คุณ ภทรชล ตันโยประการ