ที่ตั้งทรัพย์ :

364 ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง (ทล.11) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 82+300 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
57NN030200160
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
ติดต่อธนาคาร
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
13-1-4
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 7984
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
10169, 7985, 7984, 9936, 7989, 7992, 7988

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ อรอนงค์ รอบคอบ
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ศุภณัช เดชอิทธิรัตน์
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา