ที่ตั้งทรัพย์ :

ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
55CC020100063
ประเภททรัพย์ :
ที่ดิน
ราคา :
807,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562)
ทรัพย์ราคาพิเศษ
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
0-0-84
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 41504
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
41504

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ จิรวดี แก้วมี
คุณ จิรุตถ์ หอมหวล
คุณ ฉัตรชัย เกื้อหนุน
คุณ ปิยะนันท์ รัศมีหิรัญ
คุณ พิชญ์สินี แสงรุ่ง
คุณ สุภาวดี พรประสิทธิ์กุล