ประชาสัมพันธ์
"NPA Mega Sale 2564" - ทรัพย์สินพร้อมขายที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค กว่า 4,400 รายการ ราคาขาย Promotion กว่า 16,000 ล้านบาท
02 ตุลาคม 2564

"NPA Mega Sale 2564" ทรัพย์สินพร้อมขายที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค กว่า 4,400 รายการ ราคาขาย Promotion กว่า 16,000 ล้านบาท โปรโมชั่น : - ลดราคาขายยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี สูงสุด 55% - ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% - ลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปีแรก 0.5%* * เงื่อนไขตามระเบียบธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสาร