ประชาสัมพันธ์
ชวนกันมาเหมา...กรุงไทย NPA เหมาเหมา - โครงการกรุงไทย NPA เหมาเหมา จำหน่ายยก Lot 5 รายการขึ้นไป
01 พฤษภาคม 2564

ซื้อทรัพย์ NPA จำนวน 5-9 รายการ ได้ในราคางานมหกรรม ค่าโอน 2% หรือซื้อทรัพย์ NPA จำนวน 10 รายการขึ้นไป (ราคาขายรวมไม่เกิน 50 ลบ.) ได้ในราคาลดเพิ่มจากราคางานมหกรรม ค่าโอน 1%

ดาวน์โหลดเอกสาร