ประชาสัมพันธ์
ทรัพย์เพื่อการลงทุน - กรุงเทพมหานคร และ เชียงใหม่
25 เมษายน 2562

ทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นนทบุรี และ เชียงใหม่ ติดต่อ คุณณัฐพรรณ บุญเรือง โทร 053-409536-8 ต่อ 23 โทรสาร 053-406543 (nattapan.boonreung@ktb.co.th) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร