ประชาสัมพันธ์
ขายคอนโดมิเนียมสูงที่สุดใจกลางเมืองหาดใหญ่ - จำนวน 285 ยูนิต
31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดสามารถคลิก Download ได้จากเอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร