คำถามที่พบบ่อย
สามารถค้นหาได้ 2 ทางคือ
1. ที่หน้าแรกด้านซ้ายมือจะมีส่วนของการค้นหาโดยสามารถเลือกประเภททรัพย์จังหวัด อำเภอ ช่วงราคา และคุณสมบัติ ที่ต้องการได้
2.ให้เลือกที่แถบสินทรัพย์และเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการ
เลือกที่แถบสินทรัพย์ จากนั้นจะปรากฎส่วนของการค้นหา ให้เลือกในส่วนที่เขียนว่า "ค้นหาเพิ่มเติม" จะปรากฎส่วนของประเภททรัพย์และประเภทเอกสารสิทธิ์
ที่หน้าค้นหาทรัพย์ จะมีช่องให้เลือกในส่วนของราคาพิเศษเมื่อเลือกแล้ว ระบบจะทำการแสดงผลเฉพาะส่วนของราคาพิเศษ
ที่หน้าค้นหาทรัพย์ จะมี ICON รูปกล้อง เมื่อนำเม้าส์ไปวางไว้ที่บน ICON จะปรากฎรูปอย่างย่อ หรือ ให้คลิกที่รายการทรัพย์ที่ต้องการ จากนั้นจึงคลิกที่รูป เพื่อแสดงผลรูปในลักษณะที่ขยายขึ้น
เมื่อเราค้นหาทรัพย์จากหน้าสินทรัพย์แล้วให้คลิกที่รายการทรัพย์นั้นๆ จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์นั้นๆ
หากทรัพย์แปลงที่สนใจมีจำนวนมาก ให้เลือกที่ "แสดงหมุดบนแผนที่"หลังจากที่ได้ผลจากการค้นหาแล้ว หากทรัพย์แปลงที่สนใจมีรายการเดียวให้คลิกที่ทรัพย์นั้นๆ จะปรากฏหน้าต่างใหม่จะมีรูปภาพถ่ายดาวเทียมแสดงอยู่ด้านล่าง-ซ้ายในหน้าจอรายละเอียดทรัพย์ ให้ทำการคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าหน้าจอภาพถ่ายดาวเทียม
ให้เลือกที่รหัสรายการทรัพย์ที่สนใจ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอจะปรากฎแผนที่ให้คลิกที่ภาพจะปรากฎเป็นแผนที่ภาพใหญ่
หากทราบพื้นที่ที่ต้องการแสดงข้อมูลทรัพย์ สามารถทำได้โดยเข้าสู่หน้าจอ "ค้นหาทรัพย์โดยภาพถ่ายดาวเทียม" จากหน้าแรกแล้วทำการค้นหาพื้นที่ที่ต้องการ หลังจากนั้นเลือก "เลือกค้นหาตามประเภททรัพย์" คลิก " แสดงข้อมูล " จะมีพิกัดทรัพย์ NPA ของธนาคารกรุงไทยแสดงในภาพถ่ายดาวเทียม
กรณีที่ระบบมีการระบุพิกัดไว้ สามารถให้ระบบแสดงข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียงที่สำคัญของทรัพย์รายการนั้นๆได้ โดยการคลิก " คลิกดูแผนที่ดาวเทียม " จากหน้าจอรายละเอียดทรัพย์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอภาพถ่ายดาวเทียมของทรัพย์รายการนั้นๆ แล้วทำการเลือกติ๊กข้อมูลสถานที่ใกล้เคียง เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ระบบจะแสดงข้อมูลใกล้เคียงทันที
เลือกที่แถบสินทรัพย์ เพื่อค้นหาทรัพย์ที่ต้องการจะเปรียบเทียบ จากนั้นให้ติ้กที่ช่องด้านหน้ารายการทรัพย์นั้นๆเพื่อเปรียบเทียบ โดยที่การเปรียบเทียบนั้น ทำได้ไม่เกิน 4 รายการต่อครั้ง
ให้คลิกที่แสดงหมุดบนแผนที่ ที่อยู่ด้านขวาบนหลังจากที่เราค้นหาแล้ว
เมื่อทำการค้นหาแล้ว ที่หัวข้อ "เนื้อที่รวม" ให้นำเมาส์ไปวางไว้ที่ตัวเลขเนื้อที่รวมของทรัพย์นั้นๆ จะปรากฎเนื้อที่ของทรัพย์แปลงย่อยๆ
ให้คลิกที่รหัสรายการทรัพย์ที่สนใจ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างใหม่ โดยที่จะแสดงข้อมูลของผู้ที่สามารถติดต่อได้ที่ด้านขวา
ให้ติดต่อกับผู้ที่ดูแลทรัพย์ตามข้อมูลดังข้อ 14 เพื่อทำการเสนอซื้อทรัพย์ต่อไป
ให้คลิกที่แถบข้อมูลเพิ่มเติมหรือประชาสัมพันธ์ จากนั้นจะปรากฎคำว่า "เอกสารเพิ่มเติม"ที่ด้านล่างขวา ให้นำเมาส์ไปคลิก เพื่อดูเอกสาร