1. รายละเอียดทรัพย์
ติดต่อ
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ภิรมย์ อนุกูล
คุณ วนิดา ศิริสวัสดิ์
คุณ วานิสา ตโนภาส
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคา 461,864,000 บาท
รหัสรายการทรัพย์
52BK030200487
ประเภททรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
84-0-98.8
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
62135, 62105, 62104, 62106, 62143, 62095, 62088, 62084, 62148, 62155, 62210, 62139, 62138, 62098, 62099, 62160, 62081, 62080, 62085, 62141, 62086, 62083, 62087, 62089, 62157, 62151, 62158, 62161, 62211, 62092, 62101, 62100, 62103, 62152, 62146, 62153, 62215, 62144, 62149, 62212, 62156, 62082, 62090, 62091, 62096, 62094, 62097, 61965, 61966, 61967, 61968, 61970, 61972, 61973, 61974, 61975, 61979, 61981, 61978, 61982, 61983, 61985, 61986, 61996, 61999, 62003, 62006, 62005, 62008, 62010, 62012, 62011, 62015, 62013, 62016, 62017, 62018, 62038, 62019, 62020, 62022, 62023, 62027, 62029, 62030, 62031, 62032, 62033, 62036, 62037, 62042, 62041, 62076, 62077, 62079, 62107, 61964, 61971, 61976, 62110, 62113, 62112, 62114, 62116, 62115, 62117, 62122, 62120, 62121, 62124, 62123, 62126, 62128, 62129, 62130, 62132, 62131, 62134, 62137, 62142, 62162, 62164, 62165, 62166, 62167, 62171, 62174, 62173, 62176, 62177, 62196, 62185, 62187, 62191, 62189, 62198, 62197, 62207, 62199, 62209, 62208, 62216, 62217, 62219, 62119, 61958, 61969, 61977, 61980, 62108, 62109, 62188, 62178, 62222, 62221, 62223, 62224, 62004, 61997, 62001, 62026, 61984, 61987, 61998, 62002, 62009, 62175, 62190, 62182, 62220, 62192, 62125, 62118, 62133, 62140
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 61958
ราคา
461,864,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
โครงการหมู่บ้านมีนศิริ รีสอร์ท หมู่6 มิตรไมตรี 28 ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่