1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ เอก รุ่งเรือง
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 1,771,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
14 ต.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
48MT030100481
ประเภททรัพย์
ที่ดินเปล่า
จังหวัด
ปทุมธานี
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-1-74
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
26690
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 26690
ราคาพิเศษ
1,771,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
อยู่ในโครงการ เดอะลากูน 1-3 ต.ตำบลท้ายเกาะ อ.อำเภอสามโคก
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่