1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ จิรุตถ์ หอมหวล
คุณ พิชญ์สินี แสงรุ่ง
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 845,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
28 ธ.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
46EE011500043
ประเภททรัพย์
อาคารพาณิชย์
จังหวัด
ปราจีนบุรี
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-0-40.5
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
5042, 5043
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 5042
ราคาพิเศษ
845,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
95/10-11 ต.ตำบลกบินทร์ อ.อำเภอกบินทร์บุรี
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่