1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ จิรุตถ์ หอมหวล
คุณ พิชญ์สินี แสงรุ่ง
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคา 880,000 บาท
รหัสรายการทรัพย์
50CC010100138
ประเภททรัพย์
ที่ดินเปล่า
จังหวัด
กาญจนบุรี
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
16-2-26
ประเภทเอกสารสิทธิ์
นส.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์
355
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
อยู่ระหว่างรังวัดสอบเขตออกเป็นโฉนด อยู่ระหว่างการดำเนินการของช่างรังวัด เอกสารสิทธิ์เลขที่ 355
ราคา
880,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
ต.ตำบลรางหวาย อ.อำเภอพนมทวน
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่