1. รายละเอียดทรัพย์มาไวไปเร็ว
ติดต่อ
คุณ ไพรัตน์ มีเดชา
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคา(มาไวไปเร็ว ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 1,600,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
26 มี.ค. 2562
รหัสรายการทรัพย์
61SS011500669
ประเภททรัพย์
อาคารพาณิชย์
จังหวัด
สตูล
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-0-27.5
ประเภทเอกสารสิทธิ์
นส.3ก
เลขที่เอกสารสิทธิ์
2766
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
-
ราคา
1,600,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
-
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
19/34โครงการไม่มีชื่อมีจำนวนประมาณ 20 คูหา ต.ตำบลแป-ระ อ.อำเภอท่าแพ
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่