1. รายละเอียดทรัพย์มาไวไปเร็ว
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคา ติดต่อธนาคาร
รหัสรายการทรัพย์
60SS011501203
ประเภททรัพย์
อาคารพาณิชย์
จังหวัด
สตูล
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-0-24.7
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
53770
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
-
ราคา
ติดต่อธนาคาร
ผู้ใช้ประโยชน์
-
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
ไม่ปรากฎ ต.ตำบลคลองขุด อ.อำเภอเมืองสตูล
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่