1. รายละเอียดทรัพย์มาใหม่
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ ไพรัตน์ มีเดชา
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 1,400,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
28 ธ.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
60SS020500054
ประเภททรัพย์
ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด
กระบี่
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-0-56.25
ประเภทเอกสารสิทธิ์
นส.3ก
เลขที่เอกสารสิทธิ์
2554
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 2554
ราคาพิเศษ
1,400,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
4 ต.ตำบลเขาพนม อ.อำเภอเขาพนม
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่