1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ภิรมย์ อนุกูล
คุณ ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
คุณ วนิดา ศิริสวัสดิ์
คุณ วานิสา ตโนภาส
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 270,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
28 ธ.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
59BK011100554
ประเภททรัพย์
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ (ตารางเมตร)
25.93
เลขที่เอกสารสิทธิ์
198/39
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 198/39
ราคาพิเศษ
270,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
เคหะรามอินทรา 198/39 คู้บอน 19 แยก 6 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่