1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์
คุณ ภิรมย์ อนุกูล
คุณ ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
คุณ วนิดา ศิริสวัสดิ์
คุณ วานิสา ตโนภาส
คุณ ศุภณัช เดชอิทธิรัตน์
คุณ อรอนงค์ รอบคอบ
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 142,649,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
31 ต.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
51BK031200745
ประเภททรัพย์
หอพัก/อพาร์ทเมนท์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2-0-0
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
29064, 242387, 29065, 29063
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
1) ซอยนวมินทร์ 95 เป็นซอยส่วนบุคคล 2) สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง (ประมาณ 6 เมตร) เอกสารสิทธิ์เลขที่ 242387
ราคาพิเศษ
142,649,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
115 หมู่ที่ 6 นวมินทร์ 95 (ซอยจิตต์ภักดี) ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่