1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 6,300,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
08 ก.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
55SS011500233
ประเภททรัพย์
อาคารพาณิชย์
จังหวัด
ภูเก็ต
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-0-21.1
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
92585
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 92585
ราคาพิเศษ
6,300,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
14/22 ต.ตำบลฉลอง อ.อำเภอเมืองภูเก็ต
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่