1. รายละเอียดทรัพย์ราคาพิเศษ
  • ราคาพิเศษ
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 841,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
08 ก.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
55NE010300097
ประเภททรัพย์
บ้านเดี่ยว
จังหวัด
สุรินทร์
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
0-3-69
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
46192
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 46192
ราคาพิเศษ
841,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
_1/1 ต.ตำบลตรึม อ.อำเภอศีขรภูมิ
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่