1. รายละเอียดทรัพย์
  • ราคาพิเศษ
ติดต่อ
คุณ กฤตฏ์ บุศยาจินดา
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ เอก รุ่งเรือง
หมายเหตุ   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร
ราคาพิเศษ 62,650,000 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่
31 ส.ค. 2561
รหัสรายการทรัพย์
51BK030200510
ประเภททรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
56-3-36
ประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนด
เลขที่เอกสารสิทธิ์
1253, 24978
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 24978
ราคาพิเศษ
62,650,000 บาท
ผู้ใช้ประโยชน์
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
ห้องนอน
-
ห้องน้ำ
-
ที่ตั้งรหัสทรัพย์
66 หมู่บ้านสุรีย์พร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สุวินทวงศ์ 47 ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่