1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   PA000956
ประเภท ที่ดิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 160-1-36
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 137
ราคา 776,170,000 บาท
พบทั้งหมด 0 รายการ
พบทั้งหมด 0 รายการ