1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   49MT030100415
ประเภท ที่ดิน
จังหวัด นนทบุรี
เนื้อที่ 5-3-99.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 185376
ราคา 63,190,000 บาท
พบทั้งหมด 0 รายการ
พบทั้งหมด 0 รายการ