หน้าหลัก > ค้นหาทรัพย์
ตัวกรองข้อมูลเพื่อค้นหา ( ตั้งค่าตัวกรองใหม่ | ค้นหาเพิ่มเติม ) ค้นหา รายการทั้งหมดมี 0 รายการ
ประเภททรัพย์ : 
ช่วงราคา : 
รหัสรายการทรัพย์ : 
จังหวัด : 
อำเภอ : 
ตำบล : 
คุณสมบัติ : 
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : 
ที่อยู่ : 
ถนน : 
เฉพาะราคาพิเศษ : 
    คลิกเพื่อเปรียบเทียบ
      
ตำแหน่ง
เลขที่
รายการทรัพย์
ประเภททรัพย์
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
เลขที่
เอกสารสิทธิ์
รายละเอียด
เลขที่
เอกสารสิทธิ์
 เนื้อที่รวม 
ราคา
ราคาพิเศษ
 
 
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
โทร 0-2208-8308 (KTB NPA Corner); 0-2208-8306-10 (กรุงเทพฯ); 0-2208-8332-5 (ปริมณฑล); 0-2208-8338-9 (กลาง);0-2208-8336-7(ตะวันออก); .................0-2208-8781-3 (เหนือ);0-2208-8793-5 (ตะวันออกเฉียงเหนือ); 0-2208-7559-60 (ใต้)
หมายเหตุ    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร  บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร  เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขายของธนาคารเท่านั้น  มิใช่คำเสนอขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(V.28 19-09-2556 19:09)