1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   52BK030200487
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 0-1-38.6
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 61958
ราคา 462,129,000 บาท
 
    รหัสรายการทรัพย์   51BK031200745
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 0-2-0
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 242387
ราคา 224,163,000 บาท
พบทั้งหมด 0 รายการ
พบทั้งหมด 0 รายการ