1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   49MT030100415
ประเภท ที่ดิน
จังหวัด นนทบุรี
เนื้อที่ 5-3-99.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 185376
ราคา 63,190,000 บาท
พบทั้งหมด 1012 รายการ
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 13-1-50
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 60-1-92
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 852
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอหัวหิน
ตำบลหนองพลับ
เนื้อที่ 49-3-60
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1519
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39SS010100001
ที่ตั้งทรัพย์ นครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
เนื้อที่ 13-1-8
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 818
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43BK020100001
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา
แขวงทรายกองดิน
เนื้อที่ 2-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 37072
ราคา 2,200,000 บาท
ใช้ได้ถึง 29 เม.ย. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  43CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำบลช่องสะเดา
เนื้อที่ 0-0-58
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1230
ราคา 179,000 บาท
ใช้ได้ถึง 07 พ.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  43MT020100017
ที่ตั้งทรัพย์ นนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
ตำบลโสนลอย
เนื้อที่ 0-2-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5377
ราคา 660,000 บาท
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  43NN020100009
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 932-3-41.2
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1883
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44EE020100087
ที่ตั้งทรัพย์ ชลบุรี
อำเภอบางละมุง
ตำบลเขาไม้แก้ว
เนื้อที่ 1-0-22
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1301
ราคา 2,321,000 บาท
ใช้ได้ถึง 24 มิ.ย. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT020100022
ที่ตั้งทรัพย์ นนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
ตำบลโสนลอย
เนื้อที่ 0-2-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5377 (เฉพาะส่วน)
ราคา 660,000 บาท
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT020100026
ที่ตั้งทรัพย์ นนทบุรี
อำเภอไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย
เนื้อที่ 0-2-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 20695
ราคา 660,000 บาท
ใช้ได้ถึง 01 พ.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT020100027
ที่ตั้งทรัพย์ นนทบุรี
อำเภอไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย
เนื้อที่ 0-2-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 20695
ราคา 660,000 บาท
ใช้ได้ถึง 01 พ.ค. 2558
พบทั้งหมด 1012 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>