1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   51BK031200745
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 0-2-0
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 242387
ราคา 224,163,000 บาท
 
ราคาพิเศษ
    รหัสรายการทรัพย์   51BK030200510
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 8-0-0
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 24978
ราคาพิเศษ 71,926,000 บาท
พบทั้งหมด 545 รายการ
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 13-1-50
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 60-1-92
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 852
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43BK020100008
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
แขวงฉิมพลี
เนื้อที่ 13-1-75
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 79642...
ราคา 241,230,000 บาท
ใช้ได้ถึง 15 ก.ย. 2560
 
 รหัสรายการทรัพย์  43NN020100009
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 933-0-56.2
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1883...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43NN020100018
ที่ตั้งทรัพย์ พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
ตำบลในเมือง
เนื้อที่ 77-0-86
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 59918...
ราคา 509,619,000 บาท
ใช้ได้ถึง 06 ต.ค. 2560
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT010100102
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
ตำบลบึงกาสาม
เนื้อที่ 2-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2575...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT020100103
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
ตำบลบึงบา
เนื้อที่ 10-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1581-10...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT020100104
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
ตำบลบึงชำอ้อ
เนื้อที่ 17-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 12944...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  45NN020100010
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
อำเภอบ้านโฮ่ง
ตำบลศรีเตี้ย
เนื้อที่ 2-2-19.4
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 18079
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  45NN020100029
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 167-0-50
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27020...
ราคา 27,190,000 บาท
ใช้ได้ถึง 17 ส.ค. 2560
 
ราคาพิเศษ
 รหัสรายการทรัพย์  46BK020100502
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา
แขวงทรายกองดิน
เนื้อที่ 0-3-51
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31879
ราคาพิเศษ 3,186,000 บาท
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2560
 
ราคาพิเศษ
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100219
ที่ตั้งทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา
อำเภอวังน้อย
ตำบลชะแมบ
เนื้อที่ 2-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 32659
ราคาพิเศษ 1,200,000 บาท
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2560
พบทั้งหมด 545 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>