หน้าหลัก > ค้นหาทรัพย์
ตัวกรองข้อมูลเพื่อค้นหา ( ตั้งค่าตัวกรองใหม่ | ค้นหาเพิ่มเติม ) ค้นหา รายการทั้งหมดมี 1,898 รายการ
ประเภททรัพย์ : 
ช่วงราคา : 
รหัสรายการทรัพย์ : 
จังหวัด : 
อำเภอ : 
ตำบล : 
คุณสมบัติ : 
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : 
ที่อยู่ : 
ถนน : 
เฉพาะราคาพิเศษ : 
    คลิกเพื่อเปรียบเทียบ
|   สามารถแสดงพิกัด GIS ของทรัพย์ที่ได้จากการค้นหาในแผนที่ GIS แสดงหมุดบนแผนที่  || หน้า 1  2  3  4  5  6  >> 
      
ตำแหน่ง
เลขที่
รายการทรัพย์
ประเภททรัพย์
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
เลขที่
เอกสารสิทธิ์
รายละเอียด
เลขที่
เอกสารสิทธิ์
 เนื้อที่รวม 
ราคา
ราคาพิเศษ
         8000001 ที่ดินเปล่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 8312, ... 6-1-16 2,076,000 -
         8000073 ที่ดินเปล่า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ยะลา 43049 0-0-36.4 161,000 -
         8000094 ที่ดินเปล่า ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา ยะลา 4921 0-0-52 229,000 -
         8000147 ที่ดินเปล่า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 45954 0-1-28 916,000 -
         8000210 ที่ดินเปล่า ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 9547 1-2-23 686,000 -
         8000263 ที่ดินเปล่า ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 9544 1-0-30 473,000 -
         8000294 ที่ดินเปล่า ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 9422, ... 1-2-0 660,000 -
         8000309 ที่ดินเปล่า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 43903, ... 1-0-0 1,320,000 -
         8000400 ที่ดินเปล่า ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 14535 1-0-90 539,000 -
               8000421 ที่ดินเปล่า ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 44991 0-1-39 322,000 -
         8000444 ที่ดินเปล่า ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 11737, ... 0-1-98 197,000 -
         8000498 ที่ดินเปล่า แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 160 0-0-88 3,586,000 -
         8000502 ที่ดินเปล่า แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 161 0-0-88 3,586,000 -
         8000506 ที่ดินเปล่า แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 131392 0-0-68 2,843,000 -
         8000515 ที่ดินเปล่า แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 136742 0-1-3 4,872,000 -
 
|   สามารถแสดงพิกัด GIS ของทรัพย์ที่ได้จากการค้นหาในแผนที่ GIS แสดงหมุดบนแผนที่   || หน้า 1  2  3  4  5  6  >> 
 
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
โทร 0-2208-8308 (KTB NPA Corner); 0-2208-8306-10 (กรุงเทพฯ); 0-2208-8332-5 (ปริมณฑล); 0-2208-8338-9 (กลาง);0-2208-8336-7(ตะวันออก); .................0-2208-8781-3 (เหนือ);0-2208-8793-5 (ตะวันออกเฉียงเหนือ); 0-2208-7559-60 (ใต้)
หมายเหตุ    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร  บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร  เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขายของธนาคารเท่านั้น  มิใช่คำเสนอขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(V.28 19-09-2556 19:09)