1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
พบทั้งหมด 991 รายการ
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 13-1-50
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 60-1-92
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 852
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  38NN010200001
ที่ตั้งทรัพย์ พิจิตร
อำเภอตะพานหิน
ตำบลห้วยเกตุ
เนื้อที่ 18-1-48
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 207...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอหัวหิน
ตำบลหนองพลับ
เนื้อที่ 49-3-60
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1519
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39SS010100001
ที่ตั้งทรัพย์ นครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
เนื้อที่ 13-1-8
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 818...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43BK020100001
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา
แขวงทรายกองดิน
เนื้อที่ 2-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 37072
ราคา 2,200,000 บาท
ใช้ได้ถึง 15 มี.ค. 2559
 
ราคาพิเศษ
 รหัสรายการทรัพย์  43CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำบลช่องสะเดา
เนื้อที่ 0-0-58
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1230
ราคาพิเศษ 106,000 บาท
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  43MT020200006
ที่ตั้งทรัพย์ สมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ
ตำบลบางพลีน้อย
เนื้อที่ 183-1-72
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 11370...
ราคา 1,209,385,000 บาท
ใช้ได้ถึง 05 ก.พ. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  43NN020100009
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 932-3-41.2
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1883...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44EE020100087
ที่ตั้งทรัพย์ ชลบุรี
อำเภอบางละมุง
ตำบลเขาไม้แก้ว
เนื้อที่ 1-0-22
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1301
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT010100006
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
ตำบลบึงชำอ้อ
เนื้อที่ 1-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 12944
ราคา 440,000 บาท
ใช้ได้ถึง 15 มี.ค. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  44MT010100007
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
ตำบลบึงชำอ้อ
เนื้อที่ 1-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 12944
ราคา 440,000 บาท
ใช้ได้ถึง 15 มี.ค. 2559
พบทั้งหมด 991 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>