1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
พบทั้งหมด 904 รายการ
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 13-1-50
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 27
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  37CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอบ่อพลอย
ตำบลหนองรี
เนื้อที่ 60-1-92
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 852
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  38NN010200001
ที่ตั้งทรัพย์ พิจิตร
อำเภอตะพานหิน
ตำบลห้วยเกตุ
เนื้อที่ 18-1-48
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 207...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39CC010100002
ที่ตั้งทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอหัวหิน
ตำบลหนองพลับ
เนื้อที่ 49-3-60
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1519
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  39SS010100001
ที่ตั้งทรัพย์ นครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
เนื้อที่ 13-1-8
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 818...
ราคา 1,546,000 บาท
ใช้ได้ถึง 14 ธ.ค. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  43BK020100001
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา
แขวงทรายกองดิน
เนื้อที่ 2-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 37072
ราคา 2,200,000 บาท
ใช้ได้ถึง 24 พ.ย. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  43BK020100008
ที่ตั้งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
แขวงฉิมพลี
เนื้อที่ 13-1-75
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 79642...
ราคา 238,603,000 บาท
ใช้ได้ถึง 08 พ.ย. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  43CC010100003
ที่ตั้งทรัพย์ กาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำบลช่องสะเดา
เนื้อที่ 0-0-58
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1230
ราคา 179,000 บาท
ใช้ได้ถึง 26 พ.ค. 2559
 
 รหัสรายการทรัพย์  43CC020100004
ที่ตั้งทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางไทร
ตำบลเชียงรากน้อย
เนื้อที่ 7-0-63
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13300...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43MT020200006
ที่ตั้งทรัพย์ สมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ
ตำบลบางพลีน้อย
เนื้อที่ 183-1-72
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 11370...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  43NN020100009
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 932-3-41.2
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1883...
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  44EE020100087
ที่ตั้งทรัพย์ ชลบุรี
อำเภอบางละมุง
ตำบลเขาไม้แก้ว
เนื้อที่ 1-0-22
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1301
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
พบทั้งหมด 904 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>