1. ทรัพย์พร้อมขาย

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
   
                                เลือกโครงการ
                                     
 
    รหัสรายการทรัพย์   PA003361
ประเภท ที่ดิน
จังหวัด นนทบุรี
เนื้อที่ 5-3-99.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 185376
ราคา 63,190,000 บาท
พบทั้งหมด 1128 รายการ
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000001
ที่ตั้งทรัพย์ นครนายก
อำเภอองครักษ์
ตำบลองครักษ์
เนื้อที่ 6-1-16
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 8312
ราคา 2,284,000 บาท
ใช้ได้ถึง 11 พ.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000030
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอหางดง
ตำบลหนองแก๋ว
เนื้อที่ 0-3-9
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 69337 (น.ส.3ก.1183)
ราคา ติดต่อธนาคาร
ใช้ได้ถึง -
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000031
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
อำเภอบ้านธิ
ตำบลห้วยยาบ
เนื้อที่ 1-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 3591
ราคา 990,000 บาท
ใช้ได้ถึง 09 ม.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000073
ที่ตั้งทรัพย์ ยะลา
อำเภอเมืองยะลา
ตำบลสะเตงนอก
เนื้อที่ 0-0-36.4
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 43049
ราคา 161,000 บาท
ใช้ได้ถึง 23 มี.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000094
ที่ตั้งทรัพย์ ยะลา
อำเภอเมืองยะลา
ตำบลบุดี
เนื้อที่ 0-0-52
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 4921
ราคา 229,000 บาท
ใช้ได้ถึง 23 มี.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000147
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง
ตำบลต้นเปา
เนื้อที่ 0-1-28
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 45954
ราคา 916,000 บาท
ใช้ได้ถึง 10 มี.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000210
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอแม่แตง
ตำบลอินทขิล
เนื้อที่ 1-2-23
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 9547
ราคา 686,000 บาท
ใช้ได้ถึง 25 พ.ย. 2557
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000263
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอแม่แตง
ตำบลอินทขิล
เนื้อที่ 1-0-30
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 9544
ราคา 473,000 บาท
ใช้ได้ถึง 29 มิ.ย. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000294
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอแม่แตง
ตำบลอินทขิล
เนื้อที่ 1-2-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 9422
ราคา 660,000 บาท
ใช้ได้ถึง 25 พ.ย. 2557
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000309
ที่ตั้งทรัพย์ ปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
ตำบลคลองห้า
เนื้อที่ 1-0-0
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 43903
ราคา 1,320,000 บาท
ใช้ได้ถึง 14 พ.ค. 2558
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000400
ที่ตั้งทรัพย์ เชียงใหม่
อำเภอแม่แตง
ตำบลแม่หอพระ
เนื้อที่ 1-0-90
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 14535
ราคา 539,000 บาท
ใช้ได้ถึง 25 พ.ย. 2557
 
 รหัสรายการทรัพย์  8000417
ที่ตั้งทรัพย์ ลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน
ตำบลมะเขือแจ้
เนื้อที่ 0-2-34.8
ประเภททรัพย์ ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 80160
ราคา 517,000 บาท
ใช้ได้ถึง 09 ม.ค. 2558
พบทั้งหมด 1128 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>