1. ทรัพย์มาไวไปเร็ว

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS020500802
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ตรัง
อำเภอเมืองตรัง
ตำบลบ้านควน
เนื้อที่ 0-0-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1733
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500721
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด พังงา
อำเภอเมืองพังงา
ตำบลท้ายช้าง
เนื้อที่ 0-0-25.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2718
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500669
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลแป-ระ
เนื้อที่ 0-0-27.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2766
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100477
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 68.11 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/423
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500721
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด พังงา
อำเภอเมืองพังงา
ตำบลท้ายช้าง
เนื้อที่ 0-0-25.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2718
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011500669
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลแป-ระ
เนื้อที่ 0-0-27.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2766
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100477
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 68.11 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/423
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100388
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่
เนื้อที่ 30.03 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2/804
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ไม่มีรายการทรัพย์
 
พบทั้งหมด 518 รายการ
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS011500721
1,350,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS011500721
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด พังงา
อำเภอเมืองพังงา
ตำบลท้ายช้าง
เนื้อที่ 0-0-25.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2718
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS011500669
1,600,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS011500669
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอท่าแพ
ตำบลแป-ระ
เนื้อที่ 0-0-27.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2766
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS011100477
2,610,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS011100477
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 68.11 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/423
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS011100388
1,430,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS011100388
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่
เนื้อที่ 30.03 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2/804
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS011100065
2,640,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS011100065
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 67.63 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/427
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700757
2,210,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700757
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-20.6
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 100699
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700747
4,200,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700747
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลบ้านพรุ
เนื้อที่ 0-0-33.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 85783
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700712
3,360,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700712
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร
ตำบลนาทุ่ง
เนื้อที่ 0-0-36
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 78374
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700704
1,500,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700704
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13781
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700690
2,140,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700690
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลคลองแห
เนื้อที่ 0-0-18.1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 172471
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700673
4,440,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700673
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอเมืองสงขลา
ตำบลเขารูปช้าง
เนื้อที่ 0-0-25
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 88100
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
61SS010700664
1,680,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  61SS010700664
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอเทพา
ตำบลเทพา
เนื้อที่ 0-0-22
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 40281
พบทั้งหมด 518 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>