1. ทรัพย์มาไวไปเร็ว

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 60SS021500751
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-44.1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 158278
รหัสรายการทรัพย์ 60SS021500750
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลปากนคร
เนื้อที่ 0-0-18.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 154531
รหัสรายการทรัพย์ 60SS020500741
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลเกตรี
เนื้อที่ 0-0-43.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 54091
รหัสรายการทรัพย์ 60SS020500054
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด กระบี่
อำเภอเขาพนม
ตำบลเขาพนม
เนื้อที่ 0-0-56.25
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2554
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011500925
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอละงู
ตำบลละงู
เนื้อที่ 0-0-39.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 26320
รหัสรายการทรัพย์ 60SS011500713
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13783
รหัสรายการทรัพย์ 60SS010700803
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-26.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 98603
รหัสรายการทรัพย์ 60SS010700752
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร
ตำบลนาทุ่ง
เนื้อที่ 0-0-74.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 3
 
พบทั้งหมด 361 รายการ
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS011500925
2,740,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500925
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สตูล
อำเภอละงู
ตำบลละงู
เนื้อที่ 0-0-39.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 26320
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS011500713
1,700,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS011500713
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
ตำบลปากฉลุย
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 13783
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700803
2,780,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700803
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-26.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 98603
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700752
19,250,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700752
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร
ตำบลนาทุ่ง
เนื้อที่ 0-0-74.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 3
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700652
1,210,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700652
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลบ้านพรุ
เนื้อที่ 0-0-23.9
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 278444
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700537
2,320,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700537
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอเกาะสมุย
ตำบลอ่างทอง
เนื้อที่ 0-0-51
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 45878,...
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700523
2,930,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700523
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สตูล
อำเภอเมืองสตูล
ตำบลพิมาน
เนื้อที่ 0-0-35.1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 8713
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700197
1,100,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700197
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลบ้านพรุ
เนื้อที่ 0-0-18
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 218632
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700176
7,290,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700176
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่
เนื้อที่ 0-0-19.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 11028
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010700085
2,010,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010700085
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 0-0-22.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 2949
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010500901
1,270,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010500901
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด สงขลา
อำเภอสะเดา
ตำบลสะเดา
เนื้อที่ 0-0-22.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 6995
 
ทรัพย์มาไวไปเร็ว
60SS010500861
1,180,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  60SS010500861
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด พัทลุง
อำเภอตะโหมด
ตำบลแม่ขรี
เนื้อที่ 0-0-19.9
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 16506
พบทั้งหมด 361 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>