1. ราคาพิเศษ

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100065
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 67.63 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/427
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700353
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลท่าเรือ
เนื้อที่ 0-0-26.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 161921
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700346
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลคลองแห
เนื้อที่ 0-0-25.4
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 271395
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700171
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอสะเดา
ตำบลสะเดา
เนื้อที่ 0-0-27.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 37531,...
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS011100065
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้
เนื้อที่ 67.63 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46/427
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700353
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลท่าเรือ
เนื้อที่ 0-0-26.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 161921
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700346
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอหาดใหญ่
ตำบลคลองแห
เนื้อที่ 0-0-25.4
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 271395
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010700171
ประเภท ตึกแถว
จังหวัด สงขลา
อำเภอสะเดา
ตำบลสะเดา
เนื้อที่ 0-0-27.7
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 37531,...
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 4972500
จังหวัด ชลบุรี
แขวง/อำเภอ อำเภอบางละมุง
เขต/ตำบล ตำบลห้วยใหญ่
เหมาะสำหรับ ที่อยู่อาศัย
รหัสรายการทรัพย์ 2866525
จังหวัด สงขลา
แขวง/อำเภอ อำเภอเมืองสงขลา
เขต/ตำบล ตำบลเขารูปช้าง
เหมาะสำหรับ ทำโรงงานแปรรูปอาหารทะเล หรือ สร้างเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ริมทะเล
 
พบทั้งหมด 401 รายการ
 
ราคาพิเศษ
45NN020100029
11,728,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  45NN020100029
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด ลำพูนกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องตำบลหนองล่อง
เนื้อที่ 159-0-31
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 9509(เดิม27020),...
 
ราคาพิเศษ
46CC010100237
93,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100237
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคตำบลท่าเสา
เนื้อที่ 0-0-95
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 659
 
ราคาพิเศษ
46CC010100254
135,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100254
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคตำบลท่าเสา
เนื้อที่ 0-1-38
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 633
 
ราคาพิเศษ
46CC010100313
1,390,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100313
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด นครปฐมอำเภอนครชัยศรีตำบลพะเนียด
เนื้อที่ 1-1-9
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 53807,...
 
ราคาพิเศษ
46CC010100350
1,176,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100350
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องตำบลศรีสำราญ
เนื้อที่ 0-2-45
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 14321
 
ราคาพิเศษ
46CC010100506
126,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100506
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีตำบลช่องสะเดา
เนื้อที่ 0-0-72
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 1218
 
ราคาพิเศษ
46CC010100513
777,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100513
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด สุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าตำบลตะค่า
เนื้อที่ 2-1-19
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 21572
 
ราคาพิเศษ
46CC010100553
1,149,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010100553
ประเภท ที่ดินเปล่า
จังหวัด นครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมตำบลหนองดินแดง
เนื้อที่ 1-1-10.3
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 72061,...
 
ราคาพิเศษ
46CC010500387
180,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010500387
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ลพบุรีอำเภอชัยบาดาลตำบลลำนารายณ์
เนื้อที่ 0-0-13
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5926
 
ราคาพิเศษ
46CC010500388
180,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010500388
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ลพบุรีอำเภอชัยบาดาลตำบลลำนารายณ์
เนื้อที่ 0-0-13
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5928
 
ราคาพิเศษ
46CC011500132
600,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC011500132
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีตำบลหัวสะพาน
เนื้อที่ 0-0-14.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 28841
 
ราคาพิเศษ
46CC013100514
360,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC013100514
ประเภท ที่ดินเพื่อการเกษตร
จังหวัด สุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าตำบลตะค่า
เนื้อที่ 1-0-25.8
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 25428
พบทั้งหมด 401 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>