1. ราคาพิเศษ

ประเภททรัพย์
รหัสรายการทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
คุณสมบัติ
ช่วงราคา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่/ซอย
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010200137
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-89.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31109,...
รหัสรายการทรัพย์ 61NE030200020
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด นครราชสีมา
กิ่งอำเภอพระทองคำ
ตำบลสระพระ
เนื้อที่ 0-3-51
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 46760
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010300096
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี
เนื้อที่ 0-0-58
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 127865
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010200077
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
ตำบลห้วยเหนือ
เนื้อที่ 0-2-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 29029
 

ดูทั้งหมด
รหัสรายการทรัพย์ 61SS010200137
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์
เนื้อที่ 0-0-89.2
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 31109,...
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010300096
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี
เนื้อที่ 0-0-58
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 127865
รหัสรายการทรัพย์ 61NE010200077
ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์
ตำบลห้วยเหนือ
เนื้อที่ 0-2-27
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 29029
รหัสรายการทรัพย์ 61CC010300016
ประเภท บ้านเดี่ยว
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอเมือง
ตำบลเจดีย์หัก
เนื้อที่ 0-0-21
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 92191
 

จังหวัด 
อำเภอ 
ตำบล 

ไม่มีรายการทรัพย์
 
พบทั้งหมด 283 รายการ
 
ราคาพิเศษ
46CC010500387
180,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46CC010500387
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ลพบุรีอำเภอชัยบาดาลตำบลลำนารายณ์
เนื้อที่ 0-0-13
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5926
 
ราคาพิเศษ
46EE010500033
288,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46EE010500033
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีตำบลเมืองเก่า
เนื้อที่ 0-0-18
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 30597
 
ราคาพิเศษ
46EE010500040
548,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46EE010500040
ประเภท ทาวน์เฮ้าส์
จังหวัด ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีตำบลเมืองเก่า
เนื้อที่ 0-0-36
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 30607
 
ราคาพิเศษ
46EE011500043
845,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46EE011500043
ประเภท อาคารพาณิชย์
จังหวัด ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีตำบลกบินทร์
เนื้อที่ 0-0-40.5
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5042,...
 
ราคาพิเศษ
46MT011100012
79,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100012
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 414/306
 
ราคาพิเศษ
46MT011100058
297,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100058
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด นนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำบลตลาดขวัญ
เนื้อที่ 57.25 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 49/154,...
 
ราคาพิเศษ
46MT011100117
53,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100117
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 26.25 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 349/45
 
ราคาพิเศษ
46MT011100121
75,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100121
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 415/515
 
ราคาพิเศษ
46MT011100122
75,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100122
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 414/514
 
ราคาพิเศษ
46MT011100123
75,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100123
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 412/509
 
ราคาพิเศษ
46MT011100124
77,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100124
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 414/421
 
ราคาพิเศษ
46MT011100125
79,000 บาท
 รหัสรายการทรัพย์  46MT011100125
ประเภท คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
จังหวัด ปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีตำบลบางพูน
เนื้อที่ 27.82 (ตร.ม.)
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 415/322
พบทั้งหมด 283 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>